ข่าวสารทั้งหมด

รับสมัครนักศึกษาในปี 2563

12 พ.ย. 2562 ใหม่

ไอทีวังฯ (เทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นอีกหนึ่งสาขาด้านช่างที่ไม่เคยหยุดวิ่งตามเทคโนโลยี เทคโนโลยีเปลี

เพิ่มเติม >

สัมภาษณ์และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 63

12 พ.ย. 2562 ใหม่

สัมภาษณ์และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2563เพิ่มเติม >

นักศึกษาที่สอบผ่าน IC3

5 ก.ค. 2562

Congratulations

กิจกรรมนักศึกษา : นักศึกษาที่สอบผ่าน IC3

จากวันที่ 21 มิถุนายน 2562 อาจารย์พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช ได้นำนักศึกษา ชั้นที่ 2

เพิ่มเติม >

อนุกรรมการแห่งชาติ

4 ก.ค. 2562

ในวันที่ วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ดร.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน) อาจารย์วิลาวรรณ สุขชนะ

เพิ่มเติม >

Conference Inter

4 ก.ค. 2562

งานวิจัย : Conference Inter 2 เรื่อง

ในวันที่ 27 มิถุนายน อาจารย์สมพร พึ่งสม ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

เพิ่มเติม >

Conference Thai

4 ก.ค. 2562

ในวันที่ 27 มิถุนายน อาจารย์วิลาวรรณ สุขชนะ (หัวหน้าสาขาวิชา) ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "การพ

เพิ่มเติม >

การสอบ Exit Exam

21 มิ.ย. 2562


เพิ่มเติม >

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

21 มิ.ย. 2562


เพิ่มเติม >

IC3 Digital Literacy Certification

21 มิ.ย. 2562

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 อาจารย์พิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช ได้นำนักศึกษา ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และ ชั้นปี 4 (เทียบโอน) เข้าร่วม กิจกรรม การสอบวัดมาตรฐาน I

เพิ่มเติม >